Planopzet

De centrale entree tot De Wilgen is aan de Boveneindselaan. De tien vrijstaande woningen liggen op ruime kavels aan weerszijden van de toegangsweg (op wisselende afstand van de straat). Aan één zijde van de straat worden in een grasberm van 2 meter breed een aantal (fruit)bomen ingeplant.

De vrijstaande woningen hebben een hoogte van maximaal twee lagen met een kap. De kaveloppervlakte en de bebouwingsmogelijkheden variëren per kavel. De maximale inhoud van de hoofdgebouwen varieert van 500, 600 tot 750 m3. Ook de maximale goothoogte (voor en achter) en nokhoogte varieert per kavel. Voor de nog beschikbare kavels kunt u een afzonderlijk kavelpaspoort op deze website vinden (onder 'downloads'). In dit kavelpaspoort wordt aangegeven wat per kavel de bebouwingsmogelijkheden zijn.

 

Voor bezoekers komt er een kleine parkeerplaats met 7 parkeerplaatsen ter hoogte van de voetgangersbrug. Daarnaast kunnen bezoekers op piekmomenten parkeren aan langs de toegangsweg (aan de noordzijde).

De woningen in De Wilgen worden niet aangesloten op gas. Zij worden dus 'gasloos' gebouwd. Daarmee worden de woningen beter op de toekomst voorbereid. Voor verwarming en warmwater wordt gebruik gemaakt van warmtepomptechnologie en zonnepanelen. Voor het koken wordt gebruik gemaakt van elektriciteit (bv. inductie). 

Voor meer informatie over gasloos bouwen kunt u op de pagina 'downloads' kijken.